DĖMESIO!

Gerb. Kliente, norime informuoti, kad dirbame nuotoliniu būdu. Jei turėtumetė įdėjų, galėtume suderinti nuotolinius susitikimus (pavyzdžiui, telefonu ar per SKYPE) detalesniam poreikių išsiaiškinimui. O žinodami, kas padėtų Jūsų įstaigos specialistams - tokius darbus atliktume aukščiausio prioriteto tvarka.