Įgyvendintas „Pažangių telemedicinos paslaugų” projektas

Telemedicina – medicininių paslaugų teikimas nuotoliniu būdu – plačiai taikoma praktika pasaulyje siekiant gerinti kokybiškų medicininių paslaugų prieinamumą. Telemedicinos priemonės yra naudojamos gauti konsultacijas tarp dviejų nutolusių medicinos institucijų, pavyzdžiui, periferijoje esanti ligoninė elektroninėmis priemonėmis konsultuojasi su didelio medicinos centro specialistais dėl sudėtingesnių pacientų atvejų.

UAB Baltijos informacinių technologijų institutas kartu su partneriais ir Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos (VULSK) įgyvendindamos Europos sąjungos struktūrinės paramos ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Pažangios telemedicinos paslaugos“ sukūrė telemedicinos paslaugas kardiologijos, dermatologijos, oftalmologijos srityse. Ateityje planuojama pasiūlyti telemedicinos paslaugas ir kitose srityse.

Paslaugos yra teikiamos ne tiesiogiai pacientams, bet medicinos įstaigoms, kurios gali atlikti tyrimus savo pacientams ir tyrimų rezultatus elektroniniu būdu perduoti VULSK specialistams.

Telemedicinos informacinė sistema (IS) suteikia galimybę naudotis IV brandos lygio elektroninėmis telemedicinos paslaugomis. IV brandos lygio elektroninės paslaugos yra teikiamos pilnai elektroniniu būdu ir nereikalauja jokio fizinio kontakto tarp paslaugų teikėjo ir gavėjo.

Telemedicinos informacinė sistema suteikia plačias galimybes paslaugų tiekėjams ir gavėjams:

Galimybės paslaugų gavėjams

  • Sudaryti sutartį el. būdu dėl telemedicinos paslaugų gavimo.
  • Formuoti užklausas telemedicinos konsultacijoms.
  • Teikti tyrimo duomenis tiesiai į Telemedicinos IS įvairiais formatais.
  • Galimybę teikti tyrimų duomenis tiesiogiai į Telemedicinos IS iš medicininės diagnostikos įrangos.
  • Naudotis tiesioginiu vaizdo ir garso ryšiu su konsultuojančiais specialistais.

Galimybės paslaugų teikėjams

  • Tiesiogiai iš Telemedicinos IS peržiūrėti medicininius vaizdus ir kitus tyrimų duomenis.
  • Naudojantis integruotomis komunikacijos priemonėmis patikslinti informaciją apie vertinamą tyrimą ir pacientą.
  • Pateikti konsultacijų išvadas ir jas patvirtinti elektroniniu parašu.
  • Planuoti konsultacijų teikimą ir skirstyti užsakymus.