Startavo medicininių vaizdų apdorojimo, kompiuterinio diagnozavimo ir klinikinių sprendimų palaikymo informacinės sistemos ir taikomųjų programų kūrimo MTTP projektas

INFORMACINIS PRANEŠIMAS

2017 m. kovo 16 d.

Vilnius

UAB „BALTIJOS INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ INSTITUTAS“ ĮGYVENDINA MEDICININIŲ VAIZDŲ APDOROJIMO, KOMPIUTERINIO DIAGNOZAVIMO IR KLINIKINIŲ SPRENDIMŲ PALAIKYMO INFORMACINĖS SISTEMOS IR TAIKOMŲJŲ PROGRAMŲ KŪRIMO MTTP PROJEKTĄ

UAB „Softneta“ kartu su partneriu UAB „Baltijos informacinių technologijų institutas“ įgyvendina projektą Nr. J05-LVPA-K-01-0206 „Medicininių vaizdų apdorojimo, kompiuterinio diagnozavimo ir klinikinių sprendimų palaikymo informacinės sistemos ir taikomųjų programų kūrimas“, finansuojamą iš Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonę „Intelektas. Bendri mokslo-verslo projektai“.

Šio projekto tikslas – padidinti bendrovės inovacinį potencialą kuriant naujos kartos medicininių vaizdų apdorojimo, kompiuterinio diagnozavimo ir klinikinių sprendimų palaikymo informacinę ekosistemą ir taikomųjų programų sprendimus. Jų komercializavimas turės didelį poveikį bendrovės konkurencingumui ne tik Lietuvoje, bet ir didžiausiose eksporto rinkose medicinos informacinių technologijų prasme. Projektas atitinka bendrovės ilgalaikius tikslus, tiesiogiai siejasi su bendrovės žinioms imlaus produktų kūrimo inovacine veikla ir yra būtinas bendrovės verslo vizijai įgyvendinti.

Siekiame sukurti naujos kartos medicininių vaizdų apdorojimo ir atvaizdavimo informacinę sistemą, kurioje būtų realizuota ne tik medicininių vaizdų peržiūros ir manipuliavimo funkcija, bet ir CAD bei klinikinių sprendimų palaikymo funkcijos. Skirtingai nuo šiuo metu rinkoje esančių produktų, kuriama programinė įrangą bus atvira, neribojamai plečiama bei atliks kompiuterinį diagnozavimą pasitelkiant tiek vaizdus, tiek ir klinikinę informaciją, gautą iš sveikatos priežiūros įstaigų informacinių sistemų, ko negali pasiūlyti nė vienas iš rinkoje esančių produktų. Kuriamas produktas, kurio tikslinis klientas yra sveikatos priežiūros įstaigos, taip pat padės spręsti vieną iš didžiausių gydymo įstaigų iššūkių IT srityje – skirtingų informacinių sistemų interoperabilumo problemą.

Bendra šio projekto vertė: 823 000,22 EUR. UAB „Softneta“  bei UAB „Baltijos informacinių technologijų institutas“  investuos 329 200,10 EUR, 493 800,12 EUR  skirs Europos regioninės plėtros fondas.

Projekto pradžia: 2017-03-09.

Projekto pabaiga: 2018-12-16.

Kontaktai pasiteirauti:

Projekto vadybininkas Kastytis Trapinskas

El. paštas: kastytis@biti.lt

www.biti.lt