Pasirašyta sutartis dėl projekto „Telemedicinos taikymas vidurio ir vakarų Lietuvos kardiologijai“ informacinės sistemos kūrimo ir diegimo paslaugos įgyvendinimo

UAB Baltijos informacinių technologijų institutas šių metų liepos 14 dieną su partneriais pradėjo įgyvendinti viešo konkurso metu laimėtą projektą – „TELEMEDICINOS TAIKYMAS VIDURIO IR VAKARŲ KARDIOLOGIJAI“ INFORMACINĖS SISTEMOS KŪRIMO IR DIEGIMO PASLAUGOS.

Projekto tikslas: prisidėti prie aukštos kokybės telemedicinos ir kardiologijos paslaugų teikimo Vakarų Lietuvos (Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Telšių, Tauragės, Panevėžio, Marijampolės, Alytaus regionų) pirmo ir antro lygio asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistams sukuriant telemedicinos paslaugų ir kardiologijos informacijos rinkimo ir apsikeitimo informacinę sistemą ir jos pagrindu teikiamą telekardiologijos elektroninę paslaugą.

Įgyvendinus šį projektą, bus sukurta TELEKARDIOMED IS, kurios dėka šiuolaikinėmis informacinių ir ryšių technologijų priemonėmis gyventojams ir pacientams bus teikiamos kokybiškesnės sveikatos priežiūros paslaugos, t.y. TELEKARDIOMED IS dėka bus galima persiųsti kardiologinių tyrimų duomenis, vaizdinę informaciją (paciento stebėseną), pateikti tyrimų rezultatų aprašymą į elektroninę paciento kortelę, teikti/gauti nuotolines konsultacijas (sveikatos priežiūros specialistų bendradarbiavimas) ir keistis informacija su ESPBI IS, tokiu būdu taupant besigydančių asmenų laiką ir mažinant jų regioninę atskirtį.

Pagrindinis šio projekto uždavinys yra sukurti telekardiologinių paslaugų teikimui būtiną IT struktūrą Kauno klinikoms (KK) ir kitų Vakarų ligoninių. kuri sudarytų galimybes turėti vieningą pacientų kardiologinių tyrimų perdavimą ir archyvavimą KK.