Pradedami kurti radiologinių ir signalinių tyrimų automatinės analizės įrankiai

UAB Baltijos informacinių technologijų institutas su partneriais pasirašė sutartį dėl projekto „Nacionalinės klinikinių sprendimų palaikymo sistema“ informacinės sistemos kūrimo ir diegimo paslaugos įgyvendinimo ir ėmėsi sukurti bei įdiegti įrankius įgalinančius automatizuoti gydytojų sprendimų procesus, optimizuoti gydytojų darbą bei sudaryti sąlygas inovatyviems gydymo metodams taikyti.

Šiuo metu Lietuvoje nėra klinikinės informacinės sistemos, kuri teiktų rekomendacijas asmens sveikatos priežiūros specialistams priimant diagnozių nustatymo, pacientų gydymo bei nukreipimo tolimesniam gydymui sprendimus ir tuo pačiu sudarytų sąlygas gilinti medicinines žinias. Egzistuojančios informacinės sistemos, kurios gali automatiškai apdoroti tyrimų rezultatus ir pateikti išvadas, pateikiamos tik su specializuota medicinine įranga. Jos dažniausiai pritaikytos vienam gamintojui, teikia siauros srities analizę, norint jomis naudotis reikalinga specializuota techninė bei programinės įrangos licencijos. Suteikus galimybę atlikti ne tik skirtingų gamintojų, bet ir skirtingų sričių tyrimų rezultatų automatinę analizę vienoje vietoje būtų supaprastintas ir pagreitintas asmens sveikatos priežiūros specialistų darbas analizuojant gautus tyrimų duomenis, gauti analizės rezultatai lengviau prieinami, gaunama rekomendacija dėl galimos paciento diagnozės.

Projekto metu numatoma sukurti Nacionalinę klinikinių sprendimų palaikymo sistemą, kurioje bus įdiegti radiologinių bei signalinių tyrimų analizės įrankiai, ekspertinės sistemos, teikiančios rekomendacijas dėl galimos paciento diagnozės ar gydymo būdo pasirinkimo. NKSPS įgalins gydytoją išanalizuoti vaizdinę bei signalinę informaciją, taip taupant savo ir pacientų laiką. Automatinės analizės rezultatai atkreips gydytojų dėmesį į šalutinių ligų požymius ir simptomus, kurie gali būti praleisti arba nepastebėti nagrinėjant pagrindinę diagnozę.