Pradėtas įgyvendinti projektas įgalinantis telemedicinos priemonėmis gauti konsultacijas tarp dviejų nutolusių medicinos institucijų

UAB Baltijos informacinių technologijų institutas, dalyvaujantis jungtinėje veikloje, ėmėsi įgyvendinti projektą – „PAŽANGIOS TELEMEDICINOS PASLAUGOS“ INFORMACINĖS SISTEMOS KŪRIMO IR DIEGIMO PASLAUGOS su tikslu sukurti tokią informacinę sistemą, kurios funkcionalumai tenkintų ir net viršytų sveikatos priežiūros įstaigų poreikius bei sudarytų sąlygas visapusiškam bendradarbiavimui, duomenų mainams bei, svarbiausia, kokybiškų paslaugų teikimui.

Telemedicina – medicininių paslaugų teikimas nuotoliniu būdu plačiai taikoma praktika pasaulyje, siekiant gerinti kokybiškų medicininnių paslaugų prieinamumą.

Telemedicinos priemonės yra naudojamos gauti konsultacijas tarp dviejų nutolusių medicinos institucijų, pavyzdžiui, periferijoje esanti ligoninė elektroninėmis priemonėmis konsultuojasi su didelio medicinos centro specialistais dėl sudėtingesnių pacientų atvejų.

Projekto įgyvendinimo metu bus sukurtos techninės galimybės Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikoms (VULSK) priimti viešojo ir privataus sektoriaus subjektų (privačių ir viešųjų SPĮ) siunčiamus vaizdus, signalus ir tekstinę informaciją, juos apdoroti ir pateikti gydytojams specialistams, kurie, naudojant pažangią telemedicinos platformą, suteiktų telekonsultacijų paslaugas. Projekto metu bus sukurtos bendradarbiavimo lygio telemedicinos elektroninės paslaugos.