Sėkmingai įgyvendintas SANTA-HIS plėtros projektas

Smart hospUAB Baltijos informacinių technologijų institutas, dalyvaudamas jungtinėje veikloje kartu su partneriais, įgyvendino projekto „E. SVEIKATOS PASLAUGŲ PLĖTRA SANTARIŠKIŲ MEDICINOS MIESTELIO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE“ INFORMACINĖS SISTEMOS MODERNIZAVIMAS IR DIEGIMO PASLAUGOS (SANTA-HIS) veiklas naudojant šiuolaikines informacines technologijas, kurių pagalba buvo sukurta „Pacientų medicininės sveikatos istorijos duomenų kaupimas, saugojimas ir pateikimas elektroniniu būdu pacientams ir sveikatos priežiūros įstaigų specialistams“ e. sveikatos paslauga. Siekiant užtikrinti kokybišką e. sveikatos paslaugos teikimą projekto metu buvo modernizuota vieninga SANTA-HIS informacinė sistema ir sukurta SANTA-HIS2 informacinė sistema su naujais ir modernizuotais esamais funkciniais moduliais. Sukurta SANTA-HIS2 informacinė sistema yra įdiegta Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose ir filialuose – Vaikų ligoninės, Valstybinio patologijos centro, Infekcinių ligų ir tuberkuliozės ligoninės ir šių filialų struktūriniuose padaliniuose.

Įgyvendinus projekto veiklas, pasiekti šie rezultatai:

  • sukurta e. sveikatos paslauga „Pacientų medicininės sveikatos istorijos duomenų kaupimas, saugojimas ir pateikimas elektroniniu būdu pacientams ir sveikatos priežiūros įstaigų specialistams“;
  • sukurta ir pagal sveikatos priežiūros įstaigų poreikius pritaikyta vieninga SANTA-HIS2 informacinė sistema, atitinkanti reikalavimus sveikatos priežiūros įstaigose diegiamoms informacinėms sistemoms;
  • SANTA-HIS2 informacinė sistema įdiegta VU ligoninės Santariškių klinikose;
  • sukurta ir įdiegta pareiškėjo įstaigoje SANTA-HIS2 IS tinkamam veikimui būtina techninė infrastruktūra;
  • sukurtas SANTA-HIS2 duomenų mainų modulis, kuris užtikrins integraciją su išorinėmis informacinėmis sistemomis;
  • SANTA-HIS2 informacinė sistema integruota su eSPBI informacine sistema;
  • sukurtos priemonės iš SANTA-HIS2 IS perduoti į eSPBI IS SAM nustatytos struktūros ESI paciento ligos istorijos formavimui bei naudotis eSPBI IS duomenų mainų platforma ir kitomis eSPBI IS paslaugomis;
  • realizuota integracija su Išankstine pacientų registracijos (toliau – IPR) informacine sistema;
  • parengti informacinių sistemų kūrimo ir įteisinimo dokumentai, naudotojų, administratorių darbo metodiniai dokumentai (informacinės sistemos: specifikacija, įsteigimo ir įteisinimo dokumentai, nuostatai, priėmimo ir tinkamumo eksploatacijos aktas, naudotojų instrukcijos ir pan.);
  • apmokyti projekte dalyvaujančių sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai kaip naudotis sukurta informacine sistema.

Įgyvendinus projektą buvo sukurta interaktyvi elektroninė paslauga – „Pacientų medicininės sveikatos istorijos duomenų kaupimas, saugojimas ir pateikimas elektroniniu būdu pacientams ir sveikatos priežiūros įstaigų specialistams“, kurios metu sveikatos priežiūros specialistai, teikdami sveikatos priežiūros paslaugas pacientams bei naudodamiesi įdiegta sveikatos priežiūros įstaigos informacine sistema ir VAIISIS (Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų interoperabilumo (sąveikumo) sistema) teikiamais funkcionalumais, atliks paciento identifikavimą ir naujų duomenų apie asmenį suvedimą bei pateikimą eSPBI informacinei sistemai, paciento EMI duomenų paiešką sveikatos priežiūros įstaigos informacinėje sistemoje ir ESI duomenų paiešką eSPBI informacinėje sistemoje. Taip pat atliks paciento EMI naujų duomenų įvedimą sveikatos priežiūros įstaigos informacinėje sistemoje ir pagal SAM reikalavimus perduos nustatytus duomenis eSPBI informacinei sistemai taip prisidėdami prie paciento ESI kūrimo, o paciento EMI duomenis, saugomus SPĮ IS ir ESI duomenis, saugomus eSPBI IS galės teikti pacientui popieriniame arba elektroniniame formate.

Pacientai turės galimybę gauti savo ligos istorijos duomenis tiesiogiai per eSPBI informacinę sistemą arba per sveikatos priežiūros specialistą, kuris naudosis sveikatos priežiūros įstaigos informacine sistema.