Sėkmingai užbaigtas projektas – „Nacionalinis atviros prieigos mokslo informacijos duomenų archyvas“ biomedicininių duomenų komponento (BDK) sukūrimas

Midas_vektorizuotasUAB Baltijos informacinių technologijų institutas su partneriais, laimėjęs VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų skelbtą viešojo pirkimo konkursą – „Nacionalinis atviros prieigos mokslo informacijos duomenų archyvas“ biomedicininių duomenų komponento (BDK) sukūrimo paslaugas, sėkmingai jį įgyvendino.

Nacionalinis atviros prieigos mokslo informacijos duomenų archyvas (MIDAS) skirtas kaupti ir saugoti įvairių mokslo sričių empirinius duomenis, kitą su mokslo tyrimais susijusią informaciją, užtikrinti duomenų ir informacijos prieinamumą elektroninėje erdvėje.

Vienas iš svarbių mokslo duomenų archyvo dalių – tai biomedicinos duomenų komponentas, ypatingas savo duomenų specifiškumu ir duomenų surinkimo metodais bei standartais.

Biomedicininėje MIDAS informacinės sistemos dalyje mokslininkai turi galimybę:

  • Sukurti mokslinio tyrimo skaitmeninę aplinką;
  • Sukurti multicentrines lėtinių ligų duomenų bazes;
  • Sukurti pacientų stebėsenos sistemas;
  • Sukurti sveikatos įvykių registravimo sistemas;
  • Rinkti ir automatizuotai perduoti pacientų apklausų anketas, tyrimų protokolus, stebėsenos protokolus, radiologinius ir EKG vaizdus, kitas pacientų tyrimų rinkmenas;
  • Atlikti statistinę duomenų analizę tiesiogiai mokslinio tyrimo skaitmeninėje aplinkoje;
  • Atrinkti ir eksportuoti duomenis statistinei analizei trečių šalių statistinėms programoms;
  • Gauti ir teikti tyrimų duomenis kitoms informacinėms sistemoms;
  • Automatiškai nuasmeninti mokslinius duomenis ir pateikti juos publikacijoms arba centriniam MIDAS archyvui.

MIDAS Biomedicina mokslo duomenų archyve mokslininkai gali sukurti aplinką moksliniams pacientų tyrimams, pacientų stebėsenos sistemoms. MIDAS biomedicininės dalies objektas – pacientų stebėsenos sistemos, retų ligų registrai, su medicininiais įvykiais (Infarktai, traumos ir pan.) susijusių duomenų surinkimas.

„MIDAS biomedicinos dalyje kaupiami duomenys yra ypatingi – jie išsiskiria ne tik specifiniais duomenų surinkimo metodais, formatais, standartais, gausa ir įvairove, bet ir tuo, kad tai yra asmens duomenys, t.y. ligų istorijos, tyrimų rezultatai, diagnozės ar gydymo komplikacijos. Šie duomenys nebus prieinami viešai, o siekiant dar labiau užtikrinti asmens duomenų privatumą, šioje archyvo dalyje buvo sukurtas specialus duomenų nuasmeninimo įrankis. Nuo šiol visi biomedicinos mokslo srities tyrėjai galės saugiai, lengvai ir patogiai, nepažeidžiant autorių ir pacientų teisių, šiuos duomenis pasiekti, papildyti ir analizuoti“, – tvirtina archyvo MIDAS Biomedicinos dalies vadovas Romualdas Kizlaitis, VUL Santariškių klinikų Informatikos ir plėtros centro direktorius.

Tikimasi, kad MIDAS ne tik padės atlikti aukščiausio lygio mokslinius darbus, bet ir padidins Lietuvos mokslo pasiekimų matomumą tarptautiniame kontekste, nes bus sukurtos patogesnės sklaidos bei prieigos prie mūsų šalies tyrėjų sukauptų mokslinių tyrimų duomenų priemonės.

Projektas įgyvendintas vadovaujantis šūkiu „Padėk mokslui tapti matomu – kelk duomenis į MIDAS!“.

Tokio archyvo atsiradimas turės įtakos mokslinio darbo ir tyrimų efektyvumui, mokslinio darbo rezultatų įvairovei, pedagoginio darbo kokybei, sudarys platesnes aukštųjų mokyklų dėstytojų, docentų, profesorių galimybes studentams pateikti aktualiais, tikrais duomenimis paremtas žinias ir praktines užduotis.