Sukurtas medicininių vaizdų skaitmenizavimo ir perdavimo į vaizdų serverį DICOM v3.0 įrenginys

Bendradarbiaujant su UAB „Softneta“ buvo vykdomas projektas, kuriuo siekiama prisidėti prie tarptautinio medicininių vaizdų apdorojimo, kaupimo, informacijos mainų standarto (DICOM) taikymo, sukuriant naują įrenginį medicininiams mokslinimas tyrimams atlikti bei skaitmenizuojant statinius vaizdus ir video signalą medicinos praktikoje.
Naujausi vaizdų apėmimo įrengimai teikai vis daugiau vaizdų ir kitos informacijos, todėl skaitmenizuotų vaizdų bei bendros informacijos suglaudinimas tampa neatskiriama DICOM standarto dalimi. Tikimasi, jog testuojant klinikinėmis sąlygomis bus  sukurtas video signalo apdorojimo, konvertavimo į DCOM MPEG-4 standartą bei persiuntimo į PACS prototipas.