Valstybiniame patologijos centre sėkmingai įdiegtas elektroninis parašas

UAB Baltijos informacinių technologijų institutas Valstybiniame patologijos centre  sėkmingai įdiegė elektroninį parašą medicininiams dokumentams pasirašyti. Šiuo projektu moderniausia elektroninių dokumentų pasirašymo technika buvo pritaikyta medicininės informatikos srityje: medicininių dokumentų autentiškumo nustatymui, diagnozes pasirašančių asmenų identifikavimui, o taip pat automatiniam pasirašytų duomenų persiuntimui kitoms įstaigoms.