SerguLT logo1

„IŠANKSTINĖS PACIENTŲ REGISTRACIJOS PLĖTRA“ INFORMACINĖS  SISTEMOS KŪRIMO IR DIEGIMO PASLAUGOS (IPR2) (2014-03-10 – 2015-06-09).

Smart hospProjekto tikslas – patobulinant ir išplečiant Išankstinės pacientų registracijos sistemą, sudaryti sąlygas visos šalies gyventojams gauti vienodas e. išankstinės registracijos paslaugas.

Siekiant užtikrinti Lietuvos e.sveikatos sistemos plėtrą bei gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę pacientams, projekto metu bus modernizuotas esamos išankstinės pacientų registracijos sistemos funkcionalumas bei išplėstas jos naudojimas geografiniu aspektu.

Modernizavus IPR sistemą, papildžius ją naujais funkcionalumais bei sudarius galimybę ja naudotis papildomiems projekto partneriams (24 sveikatos priežiūros įstaigos), bus sudarytos sąlygos didžiajai daliai šalies gyventojų gauti vienodas, prieinamas ir aukštos kokybės, bendradarbiavimo lygio, elektroninės išankstinės registracijos paslaugas.