„TELEMEDICINOS TAIKYMO RYTŲ IR PIETRYČIŲ LIETUVOS KARDIOLOGIJOJE“ INFORMACINĖS SISTEMOS MODERNIZAVIMO PASLAUGOS (KARDIOELI IS)
(2014-11-25 – 2015-08-31).

home

Šio projekto tikslas: modernizuoti KARDIOELI IS, pritaikant ją tyrimų išvadų siuntimui HL7, sukurti integracines sąsajas duomenų apsikeitimui su išorinėmis informacinėmis sistemomis TELEKARDIOMED IS ir ESPBI bei įgyvendinti techninėje specifikacijoje numatytus funkcinius, nefunkcinius ir paslaugų įgyvendinimo reikalavimus.

Sukurta informacinė sistema KARDIOELI IS spręs iš karto kelias problemas:

  • Duomenų mainai tarp KARDIOELI, TELEKARDIOMED ir ESPBI IS įgalins optimaliau paskirstyti darbo krūvį tarp KARDIOELI, TELEKARDIOMED gydytojų, o tuo pačiu leis operatyviau, kvalifikuočiau teikti kardiologijos paslaugas;
  • Informacinių sistemų tarpusavio integravimas prisidės prie, dėl gyventojų senėjimo kylančio medicinos paslaugų poreikio augimo, sprendimo. Projekto metu sukūrus telekardiologijos paslaugas teikiančių informacinių sistemų integraciją atsiras galimybė kardiologijos pacientams pasirinkti bet kurią Rytų ar Vakarų Lietuvos kardiologijos projektuose dalyvaujančią SPĮ ir vietoje gauti aukščiausios kvalifikacijos kardiologijos diagnostikos paslaugas. Tai leis jiems taupyti laiką, o sveikatos apsaugos sistemai- suteikti kokybiškas paslaugas;
  • Optimizuos sveikatos apsaugos sistemos tinklą. KARDIOELI ir TELEKARDIOMED IS tarpusavio integracija sudarys sąlygasi II lygio ambulatorines kardiologijos paslaugas teikiančioms ASPĮ įsigyti kardiologijos tyrimus iš atitinkamą kompetenciją ir reikalingą įrangą turinčių III lygio ASPĮ. Tokiu būdu bus sudarytos sąlygos koncentruoti medicininių paslaugų teikimą didžiuosiuose miestuose mažesniems paliekant duomenų teikimo funkciją;
  • KARDIOELI ir TELEKARDIOMED IS tarpusavio integracija leis sutaupyti ribotas sveikatos apsaugos lėšas. Finansinių išteklių taupymas pasireikš per galimybę optimizuoti sveikatos apsaugos sistemos optimizavimą – medicininių paslaugų teikimo koncentravimą miestuose. Įgyvendinant šį projektą bus siekiama ne tik sukurti poreikius viršijančią informacinę sistemą, bet ir išlaikti jos suderinamumą su visos šalies sveikatos apsaugos sistemos vystymo ir plėtros tendencijomis.