Midas_vektorizuotas

„NACIONALINIS ATVIROS PRIEIGOS MOKSLO INFORMACIJOS DUOMENŲ ARCHYVAS“ BIOMEDICININIŲ DUOMENŲ KOMPONENTO (BDK) SUKŪRIMO PASLAUGOS (MIDAS BDK) (2013-11-26 – 2015-02-25).

Numatoma sukurti nacionalinį mokslo duomenų archyvą-infrastruktūrą, teisinę bazę ir programines priemones, kurios sudarys galimybę kaupti, saugoti ir teikti pirminius mokslo tyrimų duomenis per skaitmeninę ir nutolusią sąsają, turinčią adaptyvią duomenų paieškos sistemą.

MIDAS-BDK 1

Mokslo duomenų archyvas yra apibrėžiamas kaip paslaugų komplektas, kurį universitetai ir mokslo institutai siūlo savo bendruomenės nariams, o taip pat ir visuomenei, pirminių mokslo tyrimų duomenų valdymui bei platinimui. Mokslo duomenų archyvo tikslas – kaupti, saugoti ir pateikti naudotojui institucijos mokslo tyrimų duomenis. Mokslo duomenų archyvo uždaviniai: susisteminti institucijos mokslinių tyrimų duomenis; garantuoti prieigą per vieną sąsają, sklaidą ir ilgalaikį išsaugojmą; panaikinti apribojimus naudotis tyrėjų surinktais duomenimis; išvengti dubliavimo; užtikrinti paieškos ir panaudos galimybes; užtikrinti nacionalinio mokslo duomenų archyvo funkcionavimo tęstinumą ir duomenų saugumą pasibaigus projektui.

MIDAS-BDK 2MIDAS loginė architektūra susideda iš dviejų komponentų: centrinio ir biomedicininių duomenų. Centrinis MIDAS komponentas kuriamas remiantis trijų sluoksnių sistemos architektūra, sudaryta iš duomenų, logikos (aplikacijų) ir tinkle paslaugų (WEB) lygmenų. Tinklo paslaugų lygmenyje realizuojami sistemos moduliai, skirti duomenų gavimui iš duomenų teikėjų bei duomenų publikavimui į internetą. Logikos lygmenyje realizuojami moduliai skirti duomenų tvarkymui, indeksavimui, analizei bei sistemos administravimui. Duomenų lygmuo apima mokslo duomenų ir metaduomenų saugyklas. Duomenų bazėje saugomi mokslo duomenų metaduomenys, sistemos konfigūracija, naudotojų informacija ir pan. Patys mokslo duomenų failai gali būti saugomi paskirstytoje failų sistemoje arba duomenų bazėje. Metaduomenys kartu su duomenimis sudaro informacijos objektą. Archyve mokslo duomenų aprašymui naudojama XML (angl.Extended Markup Language) kalba, kadangi ji užtikrina lankstumą ir suderinamumą.

BIOMEDICININIŲ duomenų surinkimui diegiami specializuoti programinės įrangos moduliai, kurie leidžia surinkti biomedicininius duomenis, juos paruošti ir pateikti ilgalaikiam saugojimui, depersonalizuoti ir sudaryti sąlygas atvirajai prieigai. Duomenų surinkimui diegiamas serveris, į kurį DICOM (angl. Digital Imaging and Communications in Medicine), elektrokardiogramų atvaizdavimo formatais (ECG) ir kitais medicinoje naudojamais duomenų formatais surenkami duomenys iš medicininių įrenginių. Medicinos įstaigos darbuotojai, atliekantys mokslinius tyrimus, per WEB naudotojo sąsają prisijungę prie serverio ar kitais būdais gali aprašyti surinktų biomedicininių duomenų metaduomenis ir pateikti juos į lokalią duomenų saugyklą arba, nuasmeninę, į nutolusį centralizuotą MIDAS archyvą.

Daugiau apie MIDAS projekto ypatumus galima sužinoti čia.