NKSPS logo„NACIONALINĖ KLINIKINIŲ SPRENDIMŲ PALAIKYMO SISTEMA“ INFORMACINĖS SISTEMOS KŪRIMO IR DIEGIMO PASLAUGOS (NKSPS) (2014-03-26 – 2015-07-31).

Šiuo metu Lietuvoje nėra klinikinės informacinės sistemos, kuri padėtų gydytojams priimti diagnozių nustatymo, pacientų gydymo bei nukreipimo sprendimus bei išvengti galimų klaidų. Sukurta sistema užtikrins vieningos ir centralizuotos klininkinių duomenų analizės ir interpretavimo vietos buvimą, medicinos paslaugą priartins prie paciento, jo gyvenamosios vietos, taip taupys jų laiką ir kitas sąnaudas, tuo pačiu gydytojams sudarys sąlygas gilinti žinias.

Paveiksl 2

Sukurta sistema tyrimų duomenis leis archyvuoti centralizuotai, sisteminti, apdoroti ir išvesti bendrus algoritmus. Sukauptus ir išanalizuotus duomenis bus galima greitai perduoti žemesnės kvalifikacijos gydytojams, kurie mažiau arba labai retai susiduria su tokiomis patologijomis, dėl kurių jiems reikalinga konsultacija su tretinio lygio gydytojais. Sukurta paslauga galės naudotis bet kurios SPĮ informacinė sistema, pasiekusi pakankamą brandos lygį bei SPĮ, įsidiegusi reikiamas duomenų perdavimo ir apsaugos priemones.

NKSPS sukūrimas glaudžiai siejasi su platesne valstybės iniciatyva sudaryti sąlygas šalies gyventojams ir pacientams šiuolaikinėmis informacinių ir ryšių technoloijų priemonėmis laiku gauti geros kokybės sveikatos paslaugas, o įvairioms sveikatos priežiūros įstaigoms – tarpusavyje bendradarbiauti, saugiai keistis informacija elektroninėmis priemonėmis – įgyvendinimo. Projekto metu sukurta e.paslauga, kuri bus skirta tikslesniam diagnozės priėmimui, tikslesniam gydymo būdo parinkimui, paciento nukreipimo tolesniam specialistų konsultavimui parinkimui, didesniam prieinamumui visiems pacientams prie medicininio konsultavimo funkcijų ir prie informacijos apie susirgimų identifikavimą ir gydymo užtikrinimą.

KardiogramaProjekto metu numatoma sukurti Nacionalinę klinikinių sprendimų palaikymo sistemą, kurioje bus įdiegti radiologinių bei signalinių tyrimų automatinės analizės įrankiai, ekspertinės sistemos, teikiančios rekomendacijas dėl galimos paciento diagnozės ar gydymo būdo pasirinkimo. NKSPS įgalins gydytoją išanalizuoti vaizdinę bei signalinę informaciją, taip taupant savo ir pacientų laiką. Automatinės analizės rezultatai atkreips gydytojų dėmesį į šalutinių ligų požymius ir simptomus, kurie gali būti praleisti arba nepastebėti nagrinėjant pagrindinę diagnozę.