VIDEO SIGNALŲ SKAITMENIZAVIMO IR PERDAVIMO Į VAIZDŲ SERVERĮ DICOM V3.0 PROTOKOLU ĮRENGINYS

Naujausiomis technologijomis paremtas medicininiams moksliniams tyrimams ir praktikoje taikomas prietaisas statiniams vaizdams bei video signalui skaitmenizuoti ir perduoti į vaizdų serverį.

Įgalina skaitmenizuoti senus medicinos prietaisus ir/arba prietaisus, neturinčius galimybių pateikti skaitmeninių duomenų į vieningą įstaigos skaitmeninių vaizdų archyvą.