Įgyvendintas „Telemedicinos taikymo rytų ir pietryčių Lietuvos kardiologijoje“ informacinės sistemos modernizavimo projektas

UAB Baltijos informacinių technologijų institutas, teikianti informacinių sistemų projektavimo, kūrimo, diegimo, integravimo, priežiūros ir vystymo paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoms, kartu su partneriais sėkmingai įgyvendino viešo konkurso metu laimėtą projektą – „Telemedicinos taikymo rytų ir pietryčių Lietuvos kardiologijoje“ informacinės sistemos modernizavimo paslaugos (KARDIOELI IS).

Sukurta ir įgyvendinta informacinė sistema KARDIOELI IS išspręs iš karto kelias problemas:

  • Duomenų mainai tarp KARDIOELI IS, TELEKARDIOMED IS (Telemedicinos taikymas vidurio ir vakarų Lietuvos kardiologijai informacinė sistema)  ir ESPBI IS (E. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos) įgalins optimaliau paskirstyti darbo krūvį tarp KARDIOELI, TELEKARDIOMED gydytojų, o tuo pačiu leis operatyviau, kvalifikuočiau teikti kardiologijos paslaugas;
  • Informacinių sistemų tarpusavio integravimas prisidės prie, dėl gyventojų senėjimo kylančio medicinos paslaugų poreikio augimo, sprendimo. Projekto metu sukūrus telekardiologijos paslaugas teikiančių informacinių sistemų integraciją atsiras galimybė kardiologijos pacientams pasirinkti bet kurią Rytų ar Vakarų Lietuvos kardiologijos projektuose dalyvaujančią SPĮ ir vietoje gauti aukščiausios kvalifikacijos kardiologijos diagnostikos paslaugas. Tai leis jiems taupyti laiką, o sveikatos apsaugos sistemai- suteikti kokybiškas paslaugas;
  • Optimizuos sveikatos apsaugos sistemos tinklą. KARDIOELI ir TELEKARDIOMED IS tarpusavio integracija sudarys sąlygas II lygio ambulatorines kardiologijos paslaugas teikiančioms ASPĮ įsigyti kardiologijos tyrimus iš atitinkamą kompetenciją ir reikalingą įrangą turinčių III lygio ASPĮ. Tokiu būdu bus sudarytos sąlygos koncentruoti medicininių paslaugų teikimą didžiuosiuose miestuose mažesniems paliekant duomenų teikimo funkciją;
  • KARDIOELI ir TELEKARDIOMED IS tarpusavio integracija leis sutaupyti ribotas sveikatos apsaugos lėšas. Finansinių išteklių taupymas pasireikš per galimybę optimizuoti sveikatos apsaugos sistemos optimizavimą – medicininių paslaugų teikimo koncentravimą miestuose. Įgyvendinant šį projektą bus siekiama ne tik sukurti poreikius viršijančią informacinę sistemą, bet ir išlaikyti jos suderinamumą su visos šalies sveikatos apsaugos sistemos vystymo ir plėtros tendencijomis.